VÅRA BÖCKER

 
 
 
DEN SJUNGANDE KRATERN
GURLI LINDÉN

En diktsymfoni i fem avdelningar: Drottningens återkomst – Scenen – Ismeditation – Blodmånens tid – Källan. En röst, många stämmor, ögonblicksbilder och tidsfragment som formar en suggestiv helhet med paralleller till den alkemiska förädlingsprocessen med dess persongalleri och en längtan efter insikt.

Cirkapris 19 euro
ISBN:978-952-93-8976-6
Beställs via: info@boklund.fi
 
SANDSTORM
GURLI LINDÉN

"Bereoende på hur man vänder boken kommer man antingen till Byggmästars "Den rosa öknen" eller Lindéns "Sandstorm". Lösningen vittnar både om att texterna utgör separata helheter och att de står i förbindelse med varandra […] Högklassig och tänkvärd poesi har det blivit för bådas del, men också ett närmande som verkar ha befrämjat ett allmänlyriskt språkbruk snarare än det individuellt särpräglade […] själv uppskattar jag diktsamlingen mer och mer för varje genomläsning."
Anna Möller-Sibelius,
Vasabladet
22 euro
ISBN:978-952-93-6003-1
 
DEN ROSA ÖKNEN
EVA-STINA BYGGMÄSTAR

"De båda diktsamlingarna tar med sin läsare på en spännande inre resa där den ena verkar ha ett mål, en riktning, medan den andra är mera vild och fri. Tillsammans utgör de en kompletterande helhet som tilltalar olika sidor i den mänskliga naturen."
Lisa Kallvik,
Österbottens Tidning
22 euro
ISBN:978-952-93-6003-1
 
 
DJURKRETS
GURLI LINDÉN

I dikterna gestaltas sökarens väg mellan Björnens och Hundens stjärnbilder, förbi gyllene pyramider, genom granskogar och övergivna byar mot det ursprungliga hemmet. Där fadern leker med sina barn på gårdstunet och modern varje morgon lyfter det doftande brödet ur ugnen. Där den möjliga framtiden lyser genom det förgågnas bilder.

20 euro
ISBN: 978-952-93-3616-6
 
DEN SKRATTANDE ROSEN
EVA-STINA BYGGMÄSTAR

Med Den skrattande rosen skriver Eva-Stina Byggmästar sig in i en månghundraårig tradition med orientaliska förtecken. Dikterna i boken utgör så kallade svarsdikter - nazira - till i första hand den persiska diktaren Hafiz. Man kan även i detta sammanhang nämna Johann Wolfgang von Goethe, som vid 70-års ålder publicerade sin West-östlicher Divan. Men även många andra författare ovch konstnärer har låtit sig inspireras av mötet mellan öst och väst.

20 euro
ISBN: 978-952-93-3227-4